BLI MEDLEM I HSMF

 

Helsingfors sång- och musikförbund (HSMF) grundades år 1917 och fyller alltså alldeles snart 100 år. Vi kommer att fira jubileet storstilat – med målsättningen att Vi hörs! Den svenska körsångstraditionen hade en stark ställning i förbundet under förra seklet och av våra medlemsgrupper är än i dag till största delen körer. Vi ser oss som en stödorganisation också för musicerande ensembler. I detta finns det 18 körer och 3 stråkensembler i förbundet. Gärna skulle vi se nya medlemmar flera i våra led!

VAD KAN HSMF ERBJUDA?                     

- Stöd för lokalt nätverkande med andra förbundsmedlemmar via styrelsemedlemmarna, genom medlemsträffar och via hemsidan.

- Förbundet har haft möjlighet att, tack vare understöd från Helsingfors stad, erbjuda medlemskap utan medlemsavgift och har delat ut mindre summor till förbundsmedlemmarna enligt rapporterad aktivitet. Under jubileumsåret kommer dock understödet till medlemmarna tyvärr att utebli eller åtminstone vara betydligt mindre.


Möjlighet att

- delta i storkör i oktober 2017 i Musikhuset i uruppförande av nyskrivet tillsammans med Helsingfors stadsorkester.
- medverka på allsångstillfällen på trettondag och sommarmånadernas första måndag på roddstadion.

 

Ett festligt jubileumsår

Planeringen av jubileumsårets evenemang är i full gång. Ett sammandrag av planerna i sin nuvarande utformning kan ni hitta här.

Synlighet och koordineringsmöjligheter av evenemang via hemsidan genom att man lägger in planerade evenemang i god tid i kalendern på hemsidan.

På hemsidan hittar ni glimtar ur verksamheten, stadgarna, verksamhetsplan mm. För närmare uppgifter kontakta ordförande (ushenricson(at)gmail.com) eller sekreterare (martina.lindberg(at)brev.fi)