Pressmedelanden 2018

Pressmedelande 8.1.2018 

 

KÖP FÖRBUNDETS FESTSKRIFT!

Allsång på roddstadion

01 Juli 2019, 18:00 - 19:30
Henrik Wickström leder allsången och Akademen uppträder. Sånghäften kan köpas för 10 euro.

Arrangör
medlem eller HSMF