Pressmedelanden 2018

Pressmedelande 8.1.2018 

 

KÖP FÖRBUNDETS FESTSKRIFT!

Allsång på roddstadion

01 Juli 2019 kl. 18.00–19.30
Henrik Wikström leder allsången och Akademen uppträder. Sånghäften kan köpas för 10 euro.

Arrangör
medlem eller HSMF