Pressmedelanden 2018

Pressmedelande 8.1.2018 

 

KÖP FÖRBUNDETS FESTSKRIFT!

Allsång på roddstadion

05 Augusti 2019 kl. 18.00–19.30
Simon Djupsjöbacka leder allsången, Henrik Wikström ackompanjerar. Sånghäften kan köpas för 10 euro.

Arrangör
medlem eller HSMF