Pressmedelanden 2018

Pressmedelande 8.1.2018 

 

KÖP FÖRBUNDETS FESTSKRIFT!

Allsång på roddstadion

05 Augusti 2019 kl. 18.00–19.30
Simon Djupsjöbacka leder allsången. Sånghäften kan köpas för 10 euro.

Arrangör
medlem eller HSMF