Om förbundet

Helsingfors sång- och musikförbund är en intresseorganisation för svenskspråkiga körer och musikensembler i Helsingfors. Förbundet har i dag 20 medlemsgrupper med sammanlagt över 700 enskilda medlemmar. Förbundets huvudsakliga uppgift är att  främja sång- och musikverksamhet i Helsingfors.

Historik

Helsingfors sång- och musikförbund (HSMF) grundades den 10 juni 1917 efter en sångfest där sju blandade körer deltog och Otto Andersson var dirigent.

Förbundets första namn var Helsingfors svenska sångarförbund. Av de sju stiftande körerna är fortfarande två kvar i medlemskåren: Arbetets Vänner Huvudföreningens sångkör och Gammelstadens Ungdomsförenings sångkör, GUF-kören.


Först år 1954 blev förbundet en registrerad förening och antog då namnet Helsingfors svenska körförbund. En ny namnändring skedde år 1993 för att markera att förbundet var öppet även för andra slag av svenskspråkiga musicerande grupper än körer. Det nya namnet blev det som gäller i dag, Helsingfors sång- och musikförbund r.f.


Medlemmar i HSMF är inom Helsingfors verkande svenskspråkiga körer och orkestrar eller deras moderorganisationer. Förbundet har till uppgift att främja sång- och musikverksamheten i Helsingfors och försöker fylla denna uppgift dels genom undervisning och instruktion samt dels genom att anordna konserter och andra musikevenemang.